LinkedIn, Twitter, Generation Y en…. Controle!

Floris ten Kate, Linkedin adviseur.

Onlangs gaf ik samen met Frans Hendrikx een workshop over Internet Strategie en Social media. We begonnen daarbij met een fantastisch filmpje over hoe men vroeger de toekomst zag. Als ook een science fiction filmpje dat een beeld schetst van nieuwe toepassingen binnen MKB-bedrijven, bijvoorbeeld een damesmodewinkel. Als je ziet hoeveel er dan binnen twintig jaar is veranderd en met welke snelheid dit gebeurt, dan realiseer je je dat je alleen maar bij kan blijven door je te verwonderen,  de nieuwe technologische oplossingen op te pakken en er gewoon mee aan de slag te gaan. Vind je geen aansluiting bij de nieuwe normen, mede gezet door Generation Y, dan raak je achterop.

Binnen onze workshop groep werd hevig gediscussieerd over nieuwe risico’s die social media en nieuwe verhoudingen op de werkvloer met zich meebrengen. Denk daarbij aan het verliezen van de controle en de beren die op je pad komen als je de touwtjes laat vieren of loslaat; bijvoorbeeld door het mogelijk te maken om mensen op hun werk te laten twitteren of via Linkedin actief te kunnen zijn. Wat er dan niet allemaal kan gebeuren! Veel. Om maar wat te noemen, ze worden allen ook online ambassadeur van de organisatie.  Ben je dan als ondernemer geen spekkoper?

Let it flow. Dan houd je je de medewerking en samenwerking in tact. Dan heb je straks nog wel betrokken ‘’medewerkers’’ met wie je kennis en kunde kunt delen en met wie je in gezamenlijkheid doelen kan realiseren. Rekening houdend met de jongere generatie die uit is op vrijheid en verantwoordelijkheid en zelfbeschikking.  En die zich wel degelijk aan zaken wil verbinden en een zinvolle bijdrage wil leveren aan ‘’het geheel’’.

VNO-NCW deed onderzoek waarover gepubliceerd werd door De Ondernemer, waaruit blijkt dat steeds meer jongeren willen ondernemen. ‘’De generatie Y denkt er niet over om een leven lang bij één baas te werken en zoekt naar wegen om op een meer uitdagende manier vorm te geven aan haar ambities. ‘’

Maar iemand moet toch de controle houden? Ja zeker. Binnen een gezamenlijkheid waaraan de deelnemers zich willen verbinden, met een gemeenschappelijk doel en binnen een cultuur die als vanzelf ontstaat.  Daaraan kan je ook leiding geven. Of misschien wel bij toerbeurt?