Nieuw geldt (en oud is uit)

Vernieuwing is van alle tijden en zeer actueel. De behoefte aan eenduidigheid, onderling vertrouwen en geloofwaardigheid neemt dagelijks toe. De sociale samenhang en economie ontwikkelen zich in ‘n neergaande lijn en met toenemende turbulentie. Houvast en zekerheid zijn inmiddels kostbaar. In de maatschappij en binnen organisaties en bedrijven.

Men krijgt genoeg van ons ego-kapitalistisch schuldsysteem. Het staat op buigen of barsten. Consumenten en werknemers zoeken ’n nieuwe cultuur en geloofwaardige referentiekaders. Directies en managers zijn -juist nu- toe aan oprechte adviezen. Aan gesprekken en analyses vanuit een fundamentele, authentieke intentie. Over wat hen bezig houdt en wat echt waarde heeft voor een nieuwe tijd. Voor nieuwe winst van vandaag of groei voor morgen. Ik ben daar ook zelf voor 110% aan toe. Murw van ‘window dressing’, van machtsuitoefening in de politieke slangenkuil, van ‘ja knikkers’, oppervlakkige oplossingen en van ‘fake’ optimisme.

Kwetsbaarder
Oké, het hoort allemaal nog bij het spel -ik ben niet naïef- maar ik zoek nu al een ander vertrekpunt voor mijn advisering en werk van (over-)morgen. Daarin herkennen zich anderen. Gelukkig. Onder de noemer: Nieuwgeldt (met dt). Wil je lezen hoe dat concreet ‘ruikt & voelt’? Oké. Een paar missiewoorden: … ‘ook wij zien het soms niet. Oh, soms zijn we niet eens aardig en te direct. En ook wij twijfelen en zitten er weleens naast. Ja, echt’.

Anders
Ik zoek nieuwe opdrachtgevers. Met wie ik samen kan dienen. Met een grote groep volgers straks (wie weet!) houden wij van besluiten die zowel met het ‘hoofd’ als met het ‘hart’ genomen zijn. Wij verbazen ons nog dagelijks over de poeha, angst, maskerades en schijnbare onkwetsbaarheid van leiders en consultants en over het succes van ‘bla-bla’. Onze inzet is een combinatie van werk- en levenservaring en ons handelen gaat eerder uit van hartsmotieven dan vanuit winstmaximalisatie. Liever zijn wij ‘je vriend in zaken’, dan de zoveelste ‘externe’ of het nieuwe ‘excuusmannetje’.

Goede zaken
Onze opdrachtgevers zijn waarschijnlijk de aanvoerders binnen middelgrote ondernemingen. Leiders die niet alleen voor zichzelf bezig zijn. Die gaan voor de groei van hun medewerkers en verantwoordelijkheid voelen voor de omgeving. Die oog hebben voor onze professionele waarde(n), duurzaamheid en voor klanttevredenheid. Die weten dat groei, voortdurende aanpassing en financiële winst -het is nog even niet anders- nodig zijn voor kwaliteitsverbetering en continuïteit. Die input en inspiratie zoeken om gewetensvol voorop te lopen. Ik denk dan met hen mee (of tegen) over ambities, intuïties, de organisatie of de verandering. Over de toekomst, trends of de plannen. Over de nieuwe groeistrategie, de marketinginspanning, positionering of profilering. Over communicatie, HRM, effectiviteit, efficiency en nieuwe media.

Houvast
Ik beloof het beste van mijzelf. Niet meer en niet minder. Net als mijn Nieuwgeldt collega’s. Wij brengen senioriteit, ervaringskennis in en ‘n nuchtere professionele intuïtie in de vorm van een goed gesprek, advies, idee, een voordracht, lezing of onderzoeksrapport. Ons houvast is dat we integer en gewetensvol zaken doen. Als we dat volhouden, kunnen we onszelf nooit iets verwijten.

Voor meer informatie kunt u direct contact opnemen met Peter Leuhof of met Floris ten Kate via 070-3249969.

Orange Dolphins biedt graag een podium aan mensen met een eigentijdse visie  en ideeën . Via een eerste contact met Jim Kraaykamp van Intercom Executive Search kwamen wij in contact met Peter Leuhof. Peter is een gelouterd communicatieman met een bijzondere en eigen visie op waarden zoals die binnen bedrijven gehanteerd worden. Maar meer nog, hoe die waarden ten gunste van de gehele bedrijfsvoering ingezet kunnen worden. Een zeer actueel onderwerp in een decennium waarin steeds meer het besef de overhand neemt dat verandering een must is. Hij verwoordde dit in zijn boek ‘’State of another mind, ontdek uw corporate authenticity’’, een visie die wij van harte ondersteunen.