moderne business strategie

Moderne bedrijfsvoering – uiteindelijk kan je niet om LinkedIn heen. Vijf tips.

Wat, als je nu eens traditionele werkpatronen en geïsoleerde-samenwerking uit de werkomgeving verbant. Als je als organisatie onderlinge kennisdeling faciliteert, zelfbewuste mensen met al hun talenten met elkaar verbindt en ondernemend laat zijn. En naar het netwerk van het bedrijf en dat van de medewerkers uitdraagt. Ook online. Kom je dan niet tot een veel effectievere bedrijfsvoering? Waarbij individuele ontwikkeling en het gezamenlijk gedragen corporate businessdoel, samen optrekken? LinkedIn speelt daarin een onvermoede rol.

Open onderlinge communicatie

Dr Heidi Gardner publiceerde in het blad Legal Business World een boeiend artikel over ”De business case voor slimme samenwerking binnen kantoren”.

Zij betoogt dat het vanuit gesloten silo’s samenwerken binnen een (advocaten) kantoor nog steeds 2 oplevert in plaats van 3. Terwijl die 3 wel degelijk haalbaar is. Niet alleen voor advocatenkantoren… Door de silo’s leeg te prikken ontstaat wel transparante samenwerking. Met als resultaat kennisdeling waaruit nieuwe proposities voortkomen. Uit haar onderzoek blijkt dat wanneer binnen kantoren op de juiste manier wordt samengewerkt er:

 • hogere marges worden behaald,
 • een grotere klantenbinding wordt gerealiseerd,
 • er toegang komt tot meer lucratieve cliënten,
 • met meer interessantere opdrachten
 • en dat 1 + 1 dan wel 3 wordt.

Nieuwe proposities en online marktkansen

Naast een open en transparante samenwerking wil je vervolgens doorpakken met de vernieuwing van je bedrijf naar de markt. Dan wil je ook de online kansen op de nieuwe online markten benutten en ook daar omzet genereren. Dan wil je die nieuwe proposities ook heel eigentijds via “online” gaan ver-markten. Maar hoe doe je dat? Met wie, door wie? Want ben je daar intern al klaar voor? Zijn je collega’s/ medewerkers al zo ver dat ze het bestaan van de online wereld onderkennen en daarbinnen zelf als ware online ambassadeurs professioneel acteren?

 ‘’De verbindende en sturende rol van HR binnen de bedrijfsvoering neemt sterk toe.’’

Corporate- en Personal component

Moderne MKB-organisaties onderkennen het nieuw ontstane online-speelveld en haken daar op in. Daarbij zetten ze in op:

 • De Corporate component; de lijnen uitzettend voor de organisatie met haar missie, visie, kapitaal, infrastructuur en faciliterend naar medewerkers
 • De Personal component; verbindend naar de professionals die met hun talenten zowel on- als offline invulling geven aan de corporate- en de persoonlijke professionele doelen

 

Verandering begint bij medewerkers en Human Resources

Stel dat medewerkers en hun talenten voor de helft invulling geven aan het bestaan van de organisatie. Dan wordt verandering pas effectief via en met behulp van die medewerkers. Geef iedereen binnen het bedrijf de kans om de traditionele offline rol nu ook online in te vullen. Vraag ze opnieuw na te denken over hun rol binnen de organisatie, hun professionele toegevoegde waarde en wat straks hun online propositie naar de markt toe wordt. (Eerder schreef ik over ”Iedere werknemer verplicht op LinkedIn?”)

Benut het nieuwe bewustzijn dat daarna ontstaat en ga daarmee gezamenlijk aan de slag. Samen met Human Resources. Zorg er voor dat ook binnen HR voldoende kennis aanwezig is om pro-actief met die nieuwe online omgeving om te gaan.

“LinkedIn is de veranderingstool die deelnemers aan het denken zet
en bewustzijn creëert
over persoonlijke rollen en professionele proposities.”

LinkedIn, de brug naar nieuwe online business

LinkedIn speelt hierbij een grotere rol dan door velen wordt gedacht. Want LinkedIn is veel meer dan “die modernistische ZZP-ers-tool waar je wat velden op invult en dan zgn. een compleet LinkedIn profiel hebt”. LinkedIn zet je vanuit de organisatie strategisch in. Het wordt dan ineens het gezamenlijke platform dat de gezamenlijke business- en medewerkersdoelen faciliteert.

 

Vijf tips:

 • Kennisdeling: faciliteer onderlinge kennisdeling en deel relevante content met stakeholders. Gebruik daarvoor eigentijdse tools
 • Bewustwording: zet in op de bewustwording van ieders persoonlijke toegevoegde waarde. Gebruik daarbij LinkedIn als template
 • Online ambassadeurschap: vraag medewerkers om minimaal een professioneel LinkedIn profiel in te richten en help hen daarbij (passieve presence)
 • Online performance: zorg dat mensen “de koudwatervrees’’ overwinnen, actief online willen acteren en daarmee ook kansen gaan benutten (actieve presence)
 • Roadmap: start met een team van ”voortrekkers” die de interne samenwerking bevordert en een roadmap voor online kansen maakt

floris ten kate, linkedin specialist

Over de auteur Floris ten Kate

Mijn rol van LinkedIn Business Coach vul ik in vanuit een jarenlange ervaring binnen reclame- en marketingomgevingen. Vanaf 1990 ben ik daarin als ondernemer/consultant actief geweest. Voor het grootste deel in BtoB omgevingen waar het om feiten gaat en minder om de humbug. Daarbij was het altijd weer een uitdaging om voorkeur te creëren. Dat zelfde doe ik sinds 2008 met nog meer passie in mijn nieuwe rol. Aangepast aan de dynamiek van de tijd. Ik zag al snel in dat LinkedIn bijzonder is vanwege de nieuwe mogelijkheid om corporate en persoonlijke businessdoelen gezamenlijk te laten optrekken. Personal branding is daarin een belangrijke component. Graag kom ik hierover met je in gesprek; in de fysieke wereld of direct online. Ik ben eenvoudig te bereiken via floris@orangedolphins.nl of via 0653 602424