social media starten voor bedrijf

Binnen je bedrijf met social media starten

Hoe starten we met social media binnen het bedrijf of organisatie nadat we die workshops LinkedIn, Facebook en Twitter hebben gevolgd? Zelf aan de slag gaan? Naast ons bestaande werk? De praktijk leert dat het er niet van komt. Er is dus meer voor nodig dan het eenmalig volgen van een LinkedIn workshop of social media cursus. Om constructief met social media binnen je bedrijf te starten is er meer nodig; zijn acceptatie management-breed, betrokkenheid, mankracht, tijd, planning en structuur vereist.

Social media voor dialoog met je markt

Tijdens de LinkedIn workshop die je volgde heb je ervaren dat je na moest denken over wie je bent, wat je kernwaarden zijn en waar je voor staat in je professionele leven. Als je dan nu als organisatie verder wilt met sociale media, dan zal je diezelfde sessie nog eens grondig over moeten doen! Maar dan op ondernemingsniveau… Ja social media is meer dan een beetje tactisch twitteren. Het is niet iets dat je er even bij doet. Het is serieus werk als je de dialoog met de markt succesvol wilt voeren.

Istrategisch met social media startenntern proces genereert de content

Als je social media serieus wilt oppakken dan is een heroriëntatie op de onderneming en hoe zaken dagelijks worden opgepakt, aan de orde. Een SWOT-analyse zal daar onderdeel van zijn. Waarom? Omdat je daarmee je opnieuw bewust wordt van de relevantie voor je klanten van jullie producten en/of diensten. Buiten ‘’de waan van de dag’’. Dan kom je weer tot strategische besluiten die de toekomst van het bedrijf veilig stellen. Je creëert weer bewustzijn en komt op verfrissende ideeën. Dat proces genereert de straks zo belangrijke content voor de sociale media. Daarmee kan je de markt op. Maar dan wel strategisch en gecoördineerd.

Voor nu een Praktische TIP: Inventariseer je bestaande documentatie en welke klant-vragen je daarmee kunt beantwoorden. Maak daarmee een reeks aan LinkedIn status-updates en Twitterberichten. Zet deze in een contentplan.

Sociale mediastructuur en social mediaplan

  • Wil je zaken structureel oppakken dan trek je social media op managementniveau en ga je er samen met een medewerker of een social mediawerkgroep, mee aan de slag.
  • Social media doelen; Benoem je doelen en laat deze aansluiten op je ondernemings- marketing- en salesplan. Zorg ervoor dat deze SMART zijn; (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden)
  • Social mediaplatforms; Inventariseer welke social mediaplatforms er al in gebruik zijn en bepaal met welke je door wilt gaan, en welke niet bijdragen aan je benoemde doelen.
  • Online ambassadeurs; Maak een analyse van de LinkedIn profielen van alle medewerkers van de organisatie. Zijn zij ook online ambassadeur van de organisatie? Heb je daarbij hulp nodig? Tijdens de zomermaanden doen wij dat gratis*. Onderaan de pagina lees je meer.
  • Content strategie; Ontwikkel een content strategie; welke soort posts ga je plaatsen, wanneer en waar? Maak gebruik van een content kalender en behoud daarmee het overzicht.
  • Social media analyse; Meet je inspanningen en de resultaten. Maak gebruik van handige tools en bepaal wanneer en hoe vaak je de resultaten analyseert (kwantitatief, sentiment, responstijd). Evalueer de voortgang van het proces/project/resultaten.

strategisch met social media starten met orange dolphins

Enthousiasmeer voor goed draagvlak

En wil je dat social media werkelijk binnen de organisatie gaat leven en dat je medewerkers en directie allen zover komen dat ze actief hun bijdragen gaan leveren? Enthousiasmeer hen dan door ze regelmatig te informeren over de successen die je realiseert. Deel intern de voortgang van je social media beleid en acties. Daarmee wordt social media ook binnen jouw bedrijf kansrijk!

Hoeveel tijd aan social media besteden?

Vraag: hoeveel tijd denk je week, maand aan social media voor je bedrijf te gaan besteden? Ik ontwikkelde een handige checklist van acties en de tijd die daaraan gebonden is. Ben je benieuwd? Laat het me weten via nextlevel@orangedolphins.nl of bel me op 070-3249969.

gratis check LinkedIn profielen van medewerkers