Betrek medewerkers op grote schaal voor succesvolle Social Media strategie.

Traditioneel wordt de strategie van de organisatie vastgesteld door de directie. Bij grotere organisaties is er doorgaans een afdeling ‘strategie’ van enkele professionals die dit proces leiden en soms spelen ook externe management consultants een rol. Er is dus maar een relatief kleine kring betrokken bij het formuleren van de strategie. Dankzij ‘de prooi’ weten we dat doe kring zelfs beperkt kan zijn tot 1 persoon.

Vervolgens wordt de strategie gecommuniceerd via presentaties en posters aan de overige medewerkers. Dit betreft eenrichtingsverkeer, waarbij personen met eventuele bezwaren of opmerkingen zoveel mogelijk overtuigd moeten worden van het ‘ware geloof’.

 Wat is er mis met deze gang van zaken?

 In de eerste plaats beschikt een klein groepje rond de directie over beperkte informatie. Het gevaar bestaat dat senior managers bij hun visievorming sterk afgaan op hun ervaring van jaren geleden, terwijl de dagelijkse praktijk al is veranderd en zich nieuwe trends aftekenen. In de tweede plaats lopen hoogopgeleide professionals meestal niet warm voor een strategie die van bovenaf eenvoudig wordt opgelegd. Formeel wordt het verhaal waarschijnlijk wel geaccepteerd, maar van binnen voelen ze geen eigenaarschap en medeverantwoordelijkheid voor een succesvolle uitvoering. Kortom, een strategie die voortkomt uit dit proces is vaak inhoudelijk middelmatig en heeft een zwak draagvlak.

 Hoe kan het anders?

 Het idee dat grote, divers samengestelde groepen veel betere inschattingen kunnen maken dan kleine elitaire groepjes, wordt overtuigend verteld door James Surowiecki in zijn boek ‘the wisdom of crowds’.

Voor fysieke meetings zijn methoden beschikbaar om in een korte periode van hooguit enkele dagen een gezamenlijke visie te ontwikkelen met groepen die wel uit duizenden personen kunnen bestaan. Deze methoden worden aangeduid met de termen als  ‘Large Scale Interventions’ of ‘Large Group Methods’. Voorbeelden van internet platforms die hierbij kunnen helpen zijn o.a. Group Systems (vrij strak, stapsgewijs proces) en Synthetron (meer natuurlijke dialoog op chat-achtige manier). Belangrijke voordelen van deze methoden zijn dat deelnemers anoniem hun eerlijke mening kunnen geven en dat via stemmen duidelijk wordt voor welke ideeën de meeste ondersteuning bestaat in de groep. Hierdoor kan op een efficiënte en goed gefundeerde manier de juiste strategische prioriteiten worden gekozen met draagvlak in de hele organisatie. En dat is het aspect waar het bij Social Media om gaat.