Nieuw geldt en de Urgentie

De behoefte aan eenduidigheid en geloofwaardigheid neemt toe. De sociale samenhang en ons handelssysteem staan onder druk. Dagelijks zijn we getuige van schommelende beurskoersen, angst voor aandeelhouderswaarde, de ene na de andere hype; na-spartelende inmiddels achterhaalde waarden uit de vorige eeuw. De tijd voor ‘n geleidelijke aanpassing wordt korter, individueel en voor directies in organisaties. Het is tijd voor een nieuwe, authentieke benadering.

Urgentie Op allerlei niveaus (Europees tot en met NL MKB) blijft georganiseerd samenwerken de beste methode om verder te komen en tegenslag te overwinnen. Wat we tot nu zien is dat de cohesie verdwijnt en samenwerkende eenheden steeds kleiner worden. Heeft dat een oorzaak?

Als dan alles meer onzeker lijkt en koersvastheid vervaagt, is een innerlijk heroriëntatie de beste remedie voor een nieuw evenwicht. Dat geldt niet alleen voor directies en voor managers persoonlijk maar werkelijk voor een ieder die deel uitmaakt/bewust deel wil uitmaken van ‘’de organisatie’’.

Hoe krijgen we weer grip en controle? Of is dat een achterhaald begrip? Wat is het  antwoord op deze economische  omstandigheden en vooruitzichten? Welke dienende waarden durven we weer in gezamenlijkheid als maatgevend te hanteren? Hoe overwinnen we bedreiging en angst voor verlies (aan controle bijvoorbeeld) en hoe delen we nieuw, als vanzelfsprekend ontstaan vertrouwen, en een geloofwaardig perspectief?

Kansen
De durf om nieuwe keuzes te maken, selecterend, vanuit eigen verantwoordelijkheid, desnoods tegen de draad en consensus in, brengt nieuwe groei en kansen. Uitgangspunt en voorwaarde daarbij is wel, dat zelfgerichtheid die ten koste gaat van anderen of van de omgeving nu echt losgelaten wordt als (verborgen) motivatie. Het gaat dus om de groei van allen die betrokken (willen) zijn. Niet van ‘de top’ alleen.

Voorsprong
De nieuwe, authentieke organisatie, heeft een grote voorsprong. Door meer innovatiekracht en creativiteit, meer passie en beleving, meer gedeeld plezier en een gezamenlijk te verdelen oogst. Plus een grotere aantrekkingskracht op de buitenwereld (en dat scheelt o.a. op HRM en Marketingkosten). Stel dat 60% van alle ziekteverzuim niets te maken met fysieke klachten maar met demotivatie, gebrek aan plezier en aan (innerlijke) betrokkenheid, waar wachten we dan nog op? Nieuwgeldt wil helpen bij verandering en herpositionering. Om eenheid te brengen tussen innerlijk en uiterlijk, tussen missie, doelen, gedrag en acties.

Opbrengsten
En wat zullen de opbrengsten zijn? Vertrouwen en geloofwaardigheid. Dat zijn de nieuwe kritische succesfactoren. Deze werken we samen met u  en de uwen uit naar een praktisch plan van aanpak.  Dus niet met een zoveelste methodiek of afstandelijke formule ‘van buiten’, maar door herdefiniëring van de eigen, unieke en bovenal authentieke kracht van uw mensen, uw organisatie. De vraag ‘’waarom was u indertijd ook alweer met deze organisatie gestart?’’ is hierbij het uitgangspunt.

Vraag en aanbod
Onze visie: mensen kopen straks producten of diensten van vooral authentieke organisaties. Organisaties die voor veel meer staan dan geld. Deze vraag zal het aanbod dwingend veranderen. De nieuwe vraag en behoefte aan ‘echt & oprecht’ zal authentieke motieven achter het aanbod van organisaties afdwingen. Wat denkt u?

Voor meer informatie kunt u direct contact opnemen met Peter Leuhof of met Floris ten Kate via 070-3249969.

 

Orange Dolphins biedt graag een podium aan mensen met een eigentijdse visie  en ideeën . Via een eerste contact met Jim Kraaykamp van Intercom Executive Search kwamen wij in contact met Peter Leuhof. Peter is een gelouterd communicatieman met een bijzondere en eigen visie op waarden zoals die binnen bedrijven gehanteerd worden. Maar meer nog, hoe die waarden ten gunste van de gehele bedrijfsvoering ingezet kunnen worden. Een zeer actueel onderwerp in een decennium waarin steeds meer het besef de overhand neemt dat verandering een must is. Hij verwoordde dit in zijn boek ‘’State of another mind, ontdek uw corporate authenticity’’, een visie die wij van harte ondersteunen.