online business kansen benutten

Wakker schrikken van online business kansen? Beter laat dan nooit.

Wakker schrikken van nieuwe online toepassingen? Zoals de haven- en transportondernemers (6500) hebben ervaren? Ze werden allemaal individueel online door de Autoriteit Consument en Markt op hun LinkedIn profiel bezocht. Dat had z’n impact. Ze werden daardoor aan het denken gezet over of ze wel of niet aan kartelwetgeving voldoen. ACM maakte hiermee gebruik van verrassende mogelijkheden om stakeholders ”wakker te schudden”.

Is dit voorbeeld voor jou een wake up call? Zet jou dit aan het denken over hoe jij binnen je business on- en offline hebt geïntegreerd? Zodat ook jij de verrassende nieuwe mogelijkheden van online via LinkedIn benut en daarmee de concurrentie weer een stap voor bent?

Nieuwe ”functie” van LinkedIn profielbezoek

De ACM maakte met haar actie ”Kartels gaan nooit onopgemerkt” op creatieve wijze gebruik van LinkedIn. Met een aantal ambtenaren werden ca. vijfenzestighonderd LinkedIn profielen binnen de doelgroep bezocht. Niet meer dan dat. Alleen maar bezoeken. Ze lieten merken wij weten dat je bestaat. Of, wij houden je in de gaten. Preventief. Althans zo interpreteer ik dat. En dat lijkt wel gefundeerd. Want niet voor niets zag het Rotterdamse advocatenkantoor Kneppelhout Korthals Advocaten hierin een reden om een ronde tafelgesprek te organiseren. LinkedIn profielbezoek had hier een waarschuwende functie.

Nieuwe online wereld biedt nieuwe business kansen

En zo zijn er veel verrassende mogelijkheden om op eigentijdse wijze via de online wereld business doelen te realiseren, of specifiek, nieuwe business te genereren. Gewoon door er in die nieuwe online wereld, bijvoorbeeld op LinkedIn, vanuit je eigen business mee aan de slag te gaan. Dan vind je net als de ACM nieuwe, voor jou toepasbare unieke online oplossingen.

Natuurlijk gaat dat niet vanzelf.
Daarvoor moet je wel mensen vrij-maken voor een ”verkennende rol” . Zij verbinden de bestaande business met de nieuwe business- mogelijkheden van de online wereld. 

Hoe ik zelf nieuwe business genereer?

In ieder adviesgesprek of bij elke workshop wordt mij wel gevraagd om een paar praktijkvoorbeelden van hoe om te gaan met de mogelijkheden van LinkedIn of specifiek social selling.

 • Top of mind

  Het eerste antwoord dat ik dan geef is heel vaak de volgende vraag: ”Hoe denk je dat het komt dat ik hier nu bij jullie ”voor de klas” sta?”. Ik was bij de organisator van dit event top of mind als het om LinkedIn gaat. Met deze sessie als resultaat.” Het afgelopen jaar genereerde ik ca. 70% van nieuwe business via mijn aanwezigheid en acties op LinkedIn.

 • Bloggen

  Een ander concreet voorbeeld is de case van het bloggen via LinkedIn over ‘’Top of Mind’’ zijn, belangrijk? … Is nr 1 op Google staan belangrijk? Hiermee kwam een interessant contact tot stand dat leidde tot een substantiële opdracht in het voorjaar en die ook in het tweede helft van dit jaar wordt voortgezet.

 • Alert zijn op dynamiek

  Na een aantal LinkedIn workshops bij een Rotterdams advocatenkantoor, zag ik via LinkedIn dat een van de advocaten aan de slag was gegaan bij een ander kantoor. Ik nam contact met betreffende advocaat op. Dat leidde tot een nieuwe opdracht en een vaste zakelijke relatie. 

 • LinkedIn groep

  Onlangs startte ik een discussie in de LinkedIn groep Sales- en Marketingprofessionals. De titel van de discussie was binnen dat platform nogal controversieel: ”Cold calling is straks verboden. Wat is het alternatief?”. Zo’n titel binnen die omgeving heeft zo z’n impact: talloze likes en commentaren die na meer dan een maand nog dagelijks worden aangevuld. En niet minder belangrijk, dat leidde tot o.a. een interessante ontmoeting bij een corporate player binnen de advieswereld, waar ik via cold calling echt niet was binnengekomen. Een prima business kans?

En jij? Durf jij de verrassing aan?

Actief met LinkedIn omgaan betaalt zich uit. Tenminste als je er in wilt investeren. Hoeveel? Dat varieert per bedrijf. Er zijn nogal wat variabelen die een rol spelen zoals, markt, concurrentie, product, dienst, organisatie, draagvlak, deelnemers, content, cultuur, bereidheid om kennis te delen etc.

Maar een ding staat vast: de kwaliteit van je eigen LinkedIn profiel en dat van je collega’s, ook als je bij een groot bedrijf werkt, moet 100% zijn. Dat is je online vertrekpunt. Is dat op orde? Dan pas kan je verder online actie ondernemen om ook via online business kansen te genereren. Laat je verrassen en bel me voor de LinkedIn profielscan voor jullie bedrijf.