LinkedIn, ondersteunend instrument voor een florerend verenigingsleven?

 Als lid van diverse netwerkorganisaties en sportclubs constateer ik dat nog weinig van dergelijke organisaties actief gebruik maken van het bindend vermogen en de meerwaarde die social media platforms kunnen bieden. Als je bijvoorbeeld uit gaat van een grotere sportclub (>1000 leden), die naast sport ook een sociale functie heeft, dan lijkt meer inzichtelijkheid in elkaars kennis en kunde een asset voor een dergelijke vereniging. Twee weten immers meer dan een? Daarnaast kan een bestuur beter traceren wie voor welke ondersteunende functie kan worden benaderd of mogelijk kan worden ingeschakeld op het gebied van specifieke expertise.

Zou ook de belevingswaarde van het netwerk/de club niet toenemen als de aanwezige kennis en kunde van de afzonderlijke deelnemers toegankelijk is? Ik denk van wel. Er ontstaat meer inzicht in elkaars kunnen en daarmee ontstaan er ook meer aanknopingspunten om in gesprek te komen en kennis te delen. LinkedIn als ‘’zakelijkplatform’’bijvoorbeeld, in de vorm van een Group, en alleen toegankelijk via de Groupsmanager, biedt hiertoe mogelijkheden. Alle professionele aanwezige kennis is inzichtelijk voor alle deelnemers onderling en het bestuur van de vereniging. Eventueel per kennissoort ook nog eens te rubriceren in een sub-group. En wat voor de sportclub geldt is natuurlijk ook van toepassing voor bijvoorbeeld een branchevereniging of een businessclub. Facebook laat zich als social medium prima inzetten als platform voor goede doelen. Een idee voor bestuur en/of verenigingsmanagers?