Spring naar content
future proof

Is uw advocatenkantoor nog future proof?

Meer nodig dan gemeenschappelijk dak

Veel ”vrijeberoepers” waar onder advocaten, notarissen, accountants, belastingadviseurs alsook makelaars, van middelgrote kantoren, ontlenen de motivatie van hun kantoor aan ‘’samen sterk’’. Maar in hoeverre is er nog sprake van ‘’samen’’, gebundelde expertise en 1+1=3?
Is het middelgrote kantoor niet veranderd in een individuele‘’standalone’’ praktijk waarbij er nog slechts voordeel wordt gehaald uit een gezamenlijke kostendeling onder een gemeenschappelijk dak?

Specialistische vakkennis is te weinig

  1. Deze nieuwe tijd eist binnen advocatenkantoren en andere vrije beroepen bundeling van onderling waarde toevoegende fee-earners en
  2. aanvullende fee-burner-expertise om succesvol te blijven op bestaande en nieuwe cliënten. Om op korte termijn weer future-proof te zijn. Een florerend kantoor vraagt in deze turbulente tijd toch meer dan alleen eigen-vakkennis?

Fee burners maken het verschil

Op veel fronten is er in deze dynamische tijd van het internet veel in gezamenlijkheid te winnen. Denk daarbij aan Business Development, Digitalisering, IT, Kennismanagement, Marketing, Branding en Sociale media. En dat is nodig. Want in de buitenwereld en aan opdrachtgeverszijde is er veel veranderd. In een mondiger maatschappij met dertigers en veertigers gelden de wetten van oude bastions niet langer.Transparantie leidt er toe dat vakkennis niet meer exclusief is. Met alle bijbehorende gevolgen.

Fee earners alléén kunnen het tij niet keren. Er is meervoudige expertise nodig om als onderneming het hoofd met succes boven water te houden.

De gezamenlijke inzet van Fee earners en die van Fee burners uit diverse disciplines is noodzakelijk om het verschil te maken. Want een nieuwe generatie kritische klanten wil meer, beter en sneller en weet commodities elders te halen. Voor kantoren betekent dat een nieuw krachtenveld, met meer concurrentie en dus eenheroriëntatie op de propositie.

Klant is gesprekspartner geworden

Heel simpel, vraag het de arts; de patiënt heeft vaak al vooronderzoek gedaan en is gesprekspartner geworden i.p.v. de geheel afhankelijke persoon aan de andere kant van het bureau. Vraag het de makelaar; de klant weet precies wat de demografische kenmerken van een buurt zijn en wat de verkoopprijs van dat huis op de hoek is. Ook hij moet zich aanpassen en zich meer dan ooit realiseren dat de klant voor zijn zelf verdiende centen transparantie, lage kosten en efficiëntie eist.

Zelfstandig Professional of Vernieuwend Boutique-kantoor

En ja de keus voor een ‘’stand alone’’ opererende Zelfstandige Professional/Advocaat of een vernieuwend kantoordat op aansprekende eigentijdse wijze opereert, is dan snel gemaakt. Zij staan dichtbij hun klanten, weten wat hem/haar bezighoudt en zijn ondernemend. Waarschijnlijk hebben zowel de zelfstandig opererende advocaat en het nieuwe kantoor het vak bij een groot advocatenkantoor geleerd. Zij verdienen nu beide met een aangepast tarief een goede boterham. Beiden maakten de slag naar het internet, sociale media, innovatieve technologie en daarbij naar ‘’de nieuwe klant’’.

 

Het enige wat zij niet hebben, is de kracht van de meervoudige gezamenlijkheid

Business booster

En daar liggen dus wel de kansen. Zoals het ooit bedoeld was. Gezamenlijkheid is nu een business booster die mede door technologie weer geactiveerd wordt. Het vraagt wel om ‘’een investering om bij te blijven’’. 

Die met doordenking en de juiste focus en propositie wel het noodzakelijke onderscheidend vermogen genereert. Een keuze die door de gezamenlijke partners gemaakt moet worden. Als ondernemers, om zaken te kunnen blijven doen met het oog op de toekomst. Als partner, specialist en verantwoordelijk (mede) kantooreigenaar, als werkgever dus.

Het moderne kantoor

Het vernieuwde eigentijdse advocatenkantoor werkt transparant, spreekt de taal van de klant, denkt mee, is pro actief, wordt intern gevoed door alle aanwezige kennis bij partner en medewerker. Het moderne advocatenkantoor is ‘’top of mind’’ bij haar focus groep, haar huidige clientèle en prospects. Om haar businessdoelen te realiseren combineert zij de inzet van de traditionelere fysieke mogelijkheden samen met een gebalanceerd pakket van online tools.

Het moderne advocatenkantoor functioneert als een team en heeft een reputatie die gebaseerd is op de volgende pijlers:

 

  • Klant centraal; denken in kansen voor klanten versus juridische beperkingen
  • Vooruitstrevend HR-beleid; impuls van nieuw soort medewerkers met actuele kennis en affiniteit met technologie
  • Kennismanagement; organiseren en inzichtelijk maken van processen en gegevens
  • Business Development; centrale marketingorganisatie op partnerniveau, gebruikmakend van ieders individuele netwerk
  • Deelname aan de online wereld; invulling van online ambassa-deurschap op het platform voor business en professionals, LinkedIn

Durf te vragen

Is het interessant om hier verder op in te gaan? Bijvoorbeeld tijdens een wandeling van een half uur? Volgens Steve Jobs leverde dat extra inspiratie op! Eenvoudiger wellicht is het om ons te bereiken via een telefoontje naar 070-3249969. We komen graag in gesprek.

Toon buttons
Verberg buttons