Internet strategie en social media

Floris ten Kate, LinkedIn adviseur via Orange Dolphins.

Het belang van internet is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. En dus zeker niet binnen de eigen bedrijfsvoering. Daarbij denken we niet alleen aan onze website maar aan het geheel aan social media platforms en middelen via welke we in de virtuele wereld aanwezig kunnen zijn. Om relaties aan ons te binden en doelstellingen te realiseren.

In de begintijd van het World Wide Web was de eigen website een vernieuwend en krachtig communicatie instrument. En natuurlijk, dat belang is steeds verder toegenomen. Zeker als je alle technologische mogelijkheden weet te benutten.

Maar, er is buiten die techniek, in de afgelopen 15 jaar, wel wat meer veranderd. De consument wil niet meer te pas en te onpas blootstaan aan allerlei voor hem of haar irrelevante informatie en commerciële boodschappen. Men wil niet langer gebombardeerd worden met push-boodschappen en elkaar substituerende producten en diensten. De consument heeft het heft in eigen hand genomen en wil alleen nog geconfronteerd worden met informatie op momenten en binnen omgevingen die hem of haar passen.

Anders dan in het verleden zullen we onze doelgroepen minder massaal en steeds meer in hun eigen omgevingen moeten opzoeken. Men komt niet meer naar ons toe, wij zullen hen moeten opzoeken op het juiste moment, via de geëigende kanalen zoals bijvoorbeeld Linkedin, Facebook, Twitter, YouTube en andere social media platforms, met de juiste “waardetoevoegende boodschap”.

Deze elementen zijn wezenlijke veranderingen, die in hoge mate onze communicatie en de organisatie daarvan, bepalen.

Dankzij technologische ontwikkelingen kan de steeds mondiger en verantwoordelijk opererende consument zijn plaats binnen de markteconomie verstevigen. Hij is niet langer overgeleverd aan de gevestigde overheden en bedrijven. De klant staat weer centraal!

Willen we relevant zijn voor die klant? Dan zullen we aanwezig moeten zijn in die omgeving waar hij zich bevindt.