Ook deze socialmedia platforms komen ruimschoots aan bod

Social media. Nog veel te winnen voor het MKB

 

floris ten kateDaar waar de grote organisaties zoals KLM, Coca Cola, Dell en talloze anderen al hun weg hebben gevonden op Facebook, LinkedIn, YouTube en Twitter, hebben de MKB- organisaties daar toch moeite mee. ”Te veel tijd aan kwijt”, ”geen geld voor” en zeker ook ”koudwatervrees” staan aan de basis voor de afwachtende houding. Het nieuwe denken van openheid en co-creation is voor velen nog een brug te ver. En niet minder belangrijk, ‘’wat levert het nu eigenlijk op?’’

Relaties aangaan en luisteren

Adviesbureau Gartner onderzocht op verzoek van de KLM haar social media inzet en het effect daarvan op klantrelaties. Een van de belangrijkste onderzoeksresultaten gaat over het effect dat social media op het imago van de organisatie heeft. Bijvoorbeeld: omdat social media transparant is ziet iedereen hoe serieus klachten worden opgepakt en kan door een snelle afhandeling, zowel de klager, de KLM zelf, als anderen die haar online volgen, daar zijn voordeel mee doen. Bovendien, het klaag- en afhandelproces gaat aanzienlijk sneller dan dat via reguliere en traditionele kanalen.
Gartner stelt dat de KLM niet vanwege inzet van social media direct winstverwachting moet hebben voor de korte termijn. Het gaat om branding en relaties aangaan met je publiek; luisteren naar de markt. Heeft dat een organisatie ooit windeieren gelegd?
Niet iedere organisatie heeft daarin een positieve reputatie opgebouwd. De affaire T-Mobile/Youp van ’t Hek was een zeer goed voorbeeld hoe meer eigen-gerichte organisaties met on-aangepaste werkprocessen de boot kunnen missen…

Actieve betrokkenheid bij de markt


Nieuwe marketing gaat dus over relaties aangaan, waarde toevoegen en op die toegevoegde waarde ook gevonden worden. On- en offline, dankzij een uitgekiende mix van mogelijkheden. Te beginnen met ‘’luisteren’’,social media monitoring en de inzet van diverse social media platforms. Als ook de inzet van de zich steeds weer vernieuwende technologie, creativiteit, een goed doordacht plan en een slim  opgezette werkorganisatie. Deze nieuwe pull-marketing is toch wat anders dan het eenzijdige zendgedrag waar adverteerders relatief passief, via het plaatsen van advertenties in dagbladen, vakbladen en andere media, gebruik van maakten. Nieuwe marketing vraagt om een veel grotere en meer actieve betrokkenheid bij de markt en de nieuwe dynamiek. Nu gaat het om je relaties opzoeken in hun eigen omgeving, bijvoorbeeld Facebook en Twitter, om binnen die omgeving de dialoog aan te gaan, waarde toe te voegen en indien gewenst van de online omgeving over te stappen naar ‘’real life’’ zoals we dat nu noemen….

Verouderde verdienmodellen


En ja, we kunnen het ook niet doen; dan missen we wel het contact met een generatie die zich überhaupt al afvraagt waar die ouderen het toch over hebben. Maar is deze generatie als commerciële doelgroep of als werknemer of andere stakeholder wel van belang? Dan zal je als werkgever je ‘’de nieuwe online wereld’’ eigen moeten maken en daarmee om willen gaan. Dan ga je om met een groep mensen die het nieuwe uitgangspunt #durftevragen toepast (wat je zelf niet weet weten anderen wel). En dan zal je je ook verdiepen in andere verdienmodellen. De nieuwe generatie begrijpt bijvoorbeeld echt niet meer waarom gevestigde instituties zich druk maken over in hun ogen oneigenlijke claims op auteursrechten zoals bijvoorbeeld bij Pirate Bay… Ja een creatieve prestatie moet worden beloond maar ‘’de gigantische bedragen die distribiteurs vragen lijken ons ruim overschat’’ aldus dichter/ schrijver Piotr Czerski (32) onlangs in NRC Next.

Flexibele arbeidsmarkt


Vroeg of laat zullen we allemaal de stap nemen naar ‘’de nieuwe tijd’’. De tijd van ‘’transparantie’’ en ‘’lifehacking’’. En tegelijkertijd  die van een flexibilisering van de arbeidsmarkt. Vrijwel zonder dat we het wisten is nu slechts 3 % van de nieuwe arbeidsrelaties er een van het traditionele contract voor onbepaalde tijd’’. En daarmee 97% flexibel en zeker voor ondernemers interessant. Die nieuwe werkelijkheid heeft dus ook wel degelijk zijn charmes…. Die overigens wel degelijk verplichtingen schept. Want je zal er samen met de werknemers voor zorgen dat bij ”overtolligheid” de werknemer of wellicht ZP-er ook bij een andere werkgever ‘’aan de bak kan’’. En bij extra groeimogelijkheden zal je zelf  bekend moeten staan als goede werkgever opdat  nieuwe werknemers graag bij en voor jou willen werken. Employer branding wordt nog belangrijker dan het nu al is!

Employee branding

Het Nieuwe Werken

De werknemer zelf wordt ook meer en meer zijn eigen ‘’CEO’’. En zal zich naast zijn professionele vakmatigheid ook meer bekwamen in zijn eigen marketing, personal branding. Hij zal zich sociale vaardigheden eigen maken om snel weer een nieuw project te scoren. Employee branding is dan in het belang van zowel werknemer als werkgever. Aanwezig zijn op een professioneel platform als LinkedIn hoort daar bij. Zowel in de rol van je eigen CEO als in die van ambassadeur van de organisatie waar je nu werkt.

Nieuwe spelregels


Ja er verandert zo het een en ander. En het gaat snel. Met een maatschappij, en dus ook een werkomgeving, met meer eigen verantwoordelijkheid en minder bureaucratie. Met meer transparantie en een krimpend sociaal vangnet. Waarbij direct de vraag opkomt of we de laatste decennia niet te veel zijn doorgeschoten met het steeds maar meer regelen en organiseren vanuit de overheid en daaraan gerelateerde belangen-instituten. Ook binnen organisaties? Wat mij betreft gaan we weer leren om met elkaar om te gaan binnen de sfeer van ‘’wie goed doet, goed ontmoet’’. Natuurlijk met ‘’spelregels’’ maar dan wel met regels die meer het karakter hebben van sociaal en vanuit eigen-waarde of bedrijfscultuur richtinggevend.