LinkedIn, online ambassadeurs en social selling

Kun je LinkedInkennis binnen je bedrijf inzetten voor Online Ambassadeurschap en Social selling?

 

Toen ik in 2007 LinkedIn “ontdekte”, was LinledIn vooral het platform voor  individuele professionals. ZZP-ers ‘’die wat wilden”, omarmden het platform als eersten. Via LinkedIn kon je immers zonder kosten aan je netwerk kenbaar maken wat je allemaal in huis had? Daarnaast werd het door velen vooral gezien als een modern adresboek. Inmiddels weet iedere professional, werkzaam bij een bedrijf of zelfstandig opererend, dat LinkedIn veel meer is dan die Rolodex. Het is jouw – en de mooiste – etalage in ”de winkelsraat”! En het is wat mij betreft daarmee ook het beste business platform voor Nieuwe Marketing en Sales voor bedrijven.

61% Bedrijven LinkedIn /Facebook account

Vanzelfsprekend, ook bedrijven maken de transitie naar LinkedIn, naar “Online”. 2016-02-01 12_52_10-Start
Het CBS laat ons weten dat al meer dan 61% van de Nederlandse organisaties een account heeft op Facebook en/of LinkedIn.
Dat is dan wel een stijging met 26% t.o.v. 2012, maar inhoudelijk heeft dat nog niet zoveel om het lijf. Er op staan, is wat anders dan er strategisch en actief mee omgaan. Neem een gemiddelde Company Pagina of Showcase Pagina op LinkedIn; wordt daar dagelijks of wekelijks actief mee gewerkt? Nee, veelal is het nog een passief en eenmalig ingezet “dingetje” dat, als het al benut wordt, vaak alleen voor HR wordt ingezet. Niet zo gek als je weet  dat vanuit LinkedIn als eerste de personeelsmarkt actief werd bewerkt met recruiting diensten. Op het gebied van branding, marketing en sales is er echter nog een weg te gaan.

50% omzet via Social selling op LinkedIn

Sinds een jaar of twee dringt langzaam tot bedrijvig Nederland door dat je LinkedIn professioneel kunt inzetten voor business. Om via relevantie en een top of mind status verkoop te realiseren. Via social selling wel te verstaan. Als je niet mee gaat in dit besef, betekent dat dat je zomaar 50% van je potentiële markt gaat missen. In die bewering  sta ik niet alleen. Laatst op een presentatie voor advocaten werd ik uit de zaal spontaan bijgestaan door een advocaat die aangaf 30% van zijn new business uit ‘’online’’ te genereren.

Bewustzijn over bestaan online-wereld is grootste uitdaging

De grootste uitdaging is wel om tot het besef te komen dat die online wereld meer iedereen een columbusis dan het hebben van een website, een LinkedIn account, een beetje twitteren en zoeken op Google.
Ik maak graag de vergelijking met de reis van Columbus. In feite zijn we allemaal “een Columbus”. Als we die ontdekkingsreis naar die “nieuwe wereld” niet maken of halverwege omkeren, ontstaan er ook geen mogelijkheden om binnen de nieuwe wereld business te ontwikkelen.

Verandering klant-oriëntatieproces

Want wat is er dan veranderd? Wat is er nu nieuw? Hoe ziet de nieuwe businessomgeving er dan uit?

  • Het klde integratie van van marketing en sales bij social sellingant-oriëntatieproces is veranderd
  • Dat heeft directe invloed op Marketing en Sales
  • Dat vraagt om benutting van het nieuwe speelveld

Daar waar ‘’vroeger’’ de klant oriëntatie door marketing werd beïnvloed en een relatief grote rol voor ‘Sales” was weggelegd, krimpt de rol van Sales en gaan Sales en Marketing nu actief samenwerken. Immers de klant weet zelf via een oriëntatie van on- en offline bronnen inmiddels wat hij nodig heeft en waar hij dat kan vinden? En dat ”verkopen” hoeft voor hem niet meer zo. Dit proces geldt voor allerlei soorten diensten en producten zowel op de BtoB markten als Consumentenmarkten. Dat heeft z’n impact op Advocaten, Accountants, de Bouw, de Software industrie, de Zorgsector, het Reprobedrijf, de MediaMarkt en noem maar op. De afnemer van onze producten en diensten oriënteert zich online en via de sociale omgeving, vindt zijn product of dienst online, sluit de deal, wordt ambassadeur en komt na verloop van tijd als tevreden en trouwe klant weer terug.

Wat betekent dat voor uw bedrijf

Voor de onderneming en het werkproces heeft dat direct consequenties. Zowel voor de samenstelling van het bedrijf als de inhoudelijke taken.

  • Sales krijgt meer marketingtaken
  • Marketing ondersteunt Sales hierin
  • Er is een acute behoefte aan voor de klant boeiende verhalen/content
  • Gezamenlijke HR, Marketing&Sales-operatie,  – structuur!
  • Geïntegreerd proces

Kansen voor en met medewerkers

Ik beweer dat al deze veranderingen kansen scheppen. Met als voorwaarde dat je het individuele potentieel binnen je bedrijf als zodanig erkent en individueel en in gezamenlijkheid ook online weet in te zetten.social media ladderWant is het niet zo dat je bedrijf (missie en visie) wordt ‘’ingevuld’’, waarde krijgt, door de individuele en gebundelde kwaliteiten van je medewerkers? Ga dan ook vanuit die situatie via de disciplines HR, Marketing&Sales, binnen die nieuwe online wereld aan de slag. Laat individuele werknemers hun eigen verantwoordelijke rol spelen. Maak spelregels. Weet waarom je ze hebt aangenomen. Faciliteer ze. Benut de nieuwe online mogelijkheden en faciliteer online zichtbaarheid. Met en via hen wordt je product of dienst Top of Mind.top of mind

Al voorwerk gedaan binnen bedrijven

En, iedereen binnen de organisatie heeft inmiddels wel een LinkedIn profiel; (LinkedIn geeft aan dat er meer dan 6 miljoen Nederlandse LinkedIn profielen zijn op een beroepsbevolking van 7 milj.). Wat dat betreft is er al veel gedaan en daarmee is het social media platform LinkedIn een prima vertrekpunt voor MKB-ondernemers binnen BtoB en dienstverlening om de band met stakeholders aan te gaan en te verstevigen.

Veel deelnemers kunnen online bijdragen

Nu gaat het er om, om medewerkers met hun talenten online op de juiste en correcte wijze te faciliteren. Binnen de juiste context, met toegevoegde waarde en betekenis, met behoud van privacy en op vrijwillige basis. Een dialoog hierover, ook over de “spelregels”, zal je binnen de organisatie moeten aangaan. Eerder schreef ik hier over.

Maar uiteindelijk geldt toch dat iedereen die zijn steentje moet bijdragen aan de omzet van het bedrijf, de mogelijkheid om meer business te genereren zal omarmen? Is dit niet een gezamenlijk werkgebied voor Human resources, Marketing&Sales waar aandacht aan kan worden gegeven?

florisOver de auteur Floris ten Kate

Ik help Directieleden, Managers en Professionals de nieuwe mogelijkheden van sociale media en specifiek LinkedIn te leren kennen. Ik help hen d.m.v. kennis meer grip op de veranderende omgeving te krijgen via ”Social Media Loodsdiensten”. Denk daarbij aan strategische opzet en invulling van social mediabeleid, inspirerende workshops, betere zichtbaarheid en reputatiemanagement via bloggen, content creatie en curatie, slimme toepassingen voor een beter bereik en efficiënte inrichting van social media werkzaamheden.