hr en online

Human Resources in de sneltrein naar ”online”

De rol van Human Resources wordt steeds belangrijker in de dagelijkse business. Ook bij de organisatie van ‘’onze virtuele businesstrip’’ naar de online wereld. Je hebt naast je bestaande werkveld een nieuw werkgebied t.w. medewerkers begeleiden naar en in de nieuwe online werkomgeving. Er is multidisciplinair werk aan de winkel; intensieve samenwerking op gebieden van Marketing, Sales en andere afdelingen, is de toekomst. LinkedIn als platform is daarvoor een laagdrempelige, voor iedereen snel inzetbare tool.

HR in the lead?

Technologische ontwikkelingen zoals LinkedIn, hebben z’n effect op alle disciplines binnen de organisatie. ”Online” omvat veranderingen die alle medewerkers aangaan, door de gehele organisatie heen. Iedereen heeft er mee te maken. Daarom is transitie naar de onlinewereld een werkgebied dat niet langer afzonderlijk van elkaar en verdeeld per businessdisciplines, als een lappendeken kan worden opgepakt. Bij de uitbreiding van de ondernemingsactiviteiten naar een ”online werkgebied” speelt HR een verbindende rol.

Human Resources neemt nu samen met andere businessdisciplines de sneltrein naar online

Integrale aanpak door Marketing/Sales én HR

Echter, van nature liggen nieuwe extrovert gerelateerde ontwikkelingen dichterbij Marketing/Business Development en Sales. Ook nu het om het online-werkgebied gaat. Toch kan die situatie niet veel langer voortduren. Want de factor ”mens” wordt steeds belangrijker. En ook moderne marketing gaat over mensen. Denk aan het begrip Human to Human marketing en de slogan ”Mensen maken merken”. Is dan nu niet het moment gekomen dat Human Resources haar werkgebied uitbreidt met ”implementatie van online” en ook in de cockpit plaatsneemt?

Veranderingen die direct Human Resources aangaan

 • Werkcultuur (jongere generaties met nieuwe online-inzichten vragen om nieuwe werkmethoden)
 • Leeftijd (leeftijd speelt meer dan ooit een rol, gevestigde reputaties worden ingehaald)
 • Opleiding (continue vernieuwing vraagt om continue leergedrag)
 • Career management (het is moeizamer om talenten te behouden; kunnen wij de door hen gewenste uitdaging blijven leveren?)
 • Branding (corporate communicatie wordt uitgebreid met individueel online ambassadeurschap)
 • Tools (nieuwe technologie verandert werkprocessen en verandert structuren)
 • Recruitment (online recruitment vindt plaats op basis van online (LinkedIn) profielen)
 • Nieuwe functies (sales professionals veranderen naar social selling experts)

Hoe speel jij als verantwoordelijke HR manager in op online ?

Heeft HR bij deze wezenlijke verandering binnen en buiten jouw onderneming al haar terrein bepaald? En zijn jullie mensen al mentaal en in de uitvoering klaar voor hun online rol? Nieuwe werkgebieden zijn dan bijvoorbeeld

 • Employer Branding
 • Online tools en social media code
 • Online ambassadeurschap en etiquette
 • LinkedIn marketing
 • Social selling.

Marketing en Sales hebben in hun basis discipline niet langer het alleenrecht. Want zodra het over mensen gaat en hoe zij zich ten gevolge van de impact van online ontwikkelingen moeten aanpassen, gaat het (ook) over HR. Net zoals in de fysieke wereld zorgt HR voor de juiste mensen, hun opleiding en bijscholing en de mogelijkheid om goed te functioneren.

Graag help ik je vast op weg met een paar praktische tips. En als je daarover vragen hebt kan je me heel eenvoudig bereiken, bijvoorbeeld via 070-3249969.

Vijf tips om te komen tot een eerste integrale online aanpak via LinkedIn

1.      Onderzoek. Hoe veranderingsgezind, mentaal innovatief, is jullie organisatie? Maak eerst zelf een eerste opzet/verkenning via een intern online onderzoek https://nl.surveymonkey.com/

2.      Weet wat er speelt bij Marketing en Sales. Doe mee bij intern overleg bij Marketing. Loop eens een paar dagen mee met Sales, in- en extern. Wordt gesprekspartner als het om hun (online) business gaat.

3.      Corporate branding en personal branding; in hoeverre maakt Marketing gebruik van de individuele talenten om de corporate boodschap via LinkedIn bij stakeholders te laten landen? Bijvoorbeeld via blogs, online tools en LinkedIn marketing? Hoe staat het met de online vaardigheden en aanwezigheid van de medewerkers?

4.      Online ambassadeurschap. Als je eenmaal vanuit Marketing weet wat de gewenste corporate brand is, in hoeverre wordt dat op individueel niveau via ieders LinkedIn profielonline ondersteund? Vraag het LinkedIn profiel check-format aan via Orange Dolphins. Pak vanuit HR je voorbeeldrol en zorg dat alle teamleden een optimaal LinkedIn profiel hebben.

5.      Boolean search. En hoe zit het met de eigen Recruiters? Maken die gebruik van Boolean search strings om op slimme wijze via LinkedIn de talenten uit de markt te vissen?

Deze blogpost is nummer drie uit een serie van vijf. Eerder verschenen ‘’Roadmap naar LinkedIn beleid (+Vijf tips)’’‘’LinkedIn voor Business vraagt om duidelijke aanvliegroute (+Zeven tips)’’.